Om webbplatsen

Information vi samlar in

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du besöker vår hemsida eller använder våra webb- eller mobilapplikationer eller på annat sätt interagerar med oss via t.ex registrering till vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via vår hemsida. Information som samlas in kan delas in i tre kategorier (1) information som du själv tillhandahåller, (2) information som samlas in automatiskt och (3) information som får från andra källor.

(1) Vi samlar information som du själv tillhandahåller. Detta sparar vi av de uppgifter du uppger till oss:

 • Transaktionsinformation, som t.ex. produkt som köpts, pris, betalningsmetod och betalningsuppgifter via vår hemsida eller App.

 • Platsinformation när du använder vår App för att ge dig närmaste Pizza Hut.
 • Personuppgifter som t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer.

 • Andra personuppgifter du väljer att tillhandahålla när du interagerar med Pizza Hut.

(2) Information som samlats in automatiskt

Vi kan samla in information från din dator eller mobilenhet via automatiska tekniker. Dessa automatiska tekniker kan innefatta t.ex cookies.
Information vi samlar in kan innefatta

 • din Internet Protocol-adress (IP-adress).
 • operativsystem på dator/mobilenhet och typ av webbläsare.
 • typ av mobilenhet; mobilenhetsinställningar.
 • reklamidentifierare (t.ex. IDFA:er och IFA:er) eller liknande identifierare.

 (3) Information kan samlas in från andra källor

Vi kan också komma att samla in information om dig från andra företag och organisationer. Vi kan också samla in information som är tillgänglig för allmänheten. Till exempel kan vi samla in information om dig när du interagerar med oss via sociala medier.

 

Kombinerad information
Vi kan kombinera personuppgifter som vi samlar in med information vi mottar från andra källor, information om dina tidigare transaktioner hos Pizza Hut och information som samlas in automatiskt.

Hur vi använder informationen vi samlar in
Pizza Hut kan använda de personuppgifter vi samlar in för att:

 • uppfylla dina krav eller beställningar och genomföra betalningar för våra produkter och tjänster.
 • om du ger oss tillstånd, kommunicera med dig om Pizza Hut produkter och tjänster eller våra affärspartners som vi tror kan intressera dig.
 • kommunicera med dig om och administrera ditt deltagande i tävlingar, prisdragningar, erbjudanden, kampanjer eller särskilda evenemang.
 • skicka meddelanden till dig om dina beställningar, köp eller konton hos Pizza Hut.
 • tillhandahålla kundsupport, svara på, och kommunicera med dig om dina förfrågningar, frågor och kommentarer.
 • göra det möjligt för dig att göra inlägg i våra bloggar och interagera med Pizza Hut via sociala medier.
 • utföra dataanalys, inklusive konsumentundersökningar, trendanalys och finansiell analys.
 • följa gällande lagstiftning.

Hur vi delar personuppgifterna vi samlar in
Pizza Hut säljer inte och delar inte på annat sätt personlig information om dig, utom så som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Omständigheter kan uppstå där Pizza Hut, av strategiska eller affärsmässiga skäl, beslutar att sälja eller överföra hela eller en del av vårt företag. Som en del av denna transaktion, kan vi överföra information som vi har samlat in och lagrat, inklusive personuppgifter, till den part eller de parter involverade i transaktionen.

Vi kan komma att använda insamlad information då den inte identifierar dig. Vi kan till exempel komma att dela anonym, sammanlagd statistik angående din användning av våra Onlinetjänster på sådant sätt att ingen enskild kund kan identifieras.

Pizza Hut förbehåller sig rätten att röja personuppgifter vid behov för att följa lagar eller myndighetskrav.

Åtkomst till och korrigering och radering av personuppgifter
Du har rätt att utan kostnad, få information om hur dina personuppgifter behandlas och om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas, vad syftet är med behandlingen och vem som har åtkomst till dina personuppgifter.

Om du vid något tillfälle vill få åtkomst till, korrigera eller radera personuppgifterna vi har samlat in från dig, kontakta oss på den postadress som anges nedan. Observera att vi enligt lag kan vara skyldiga att lagra viss information.
I våra nyhetsbrev som skickas ut via e-post kan du via en länk avregistrera dig och inte få fler utskick från oss.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna personuppgiftpolicy och i enlighet med Pizza Hut policyer för lagring av register såvida inte en längre lagringsperiod krävs.

 

Internationella dataöverföringar
Pizza Hut delar inga av dina personuppgifter till länder utanför Sverige.

Cookies
På pizzahut.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och sessionscookies.

Permanenta cookies
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På pizzahut.se används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

Sessionscookies
En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

Analysverktyg för webbstatistik
pizzahut.se använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.


Om du inte vill att dina besök ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Hur du kontaktar oss
Om du vill kontakta oss angående denna personuppgiftpolicy kan du skicka e-post till info@pizzahut.se.

NRG Pizza AB
Box 7733
103 95 Stockholm