Säker mat och säkra restauranger

Kära gäster.

På Pizza Hut tar vi stort ansvar för hälsan både hos våra medarbetare och våra gäster, och vi är måna om att göra vad vi kan för att förhindra fortsatt smittspridning.

Vi följer alla gällande råd och riktlinjer som rör restaurangverksamhet och följer Folkhälsomyndighetens uppdateringar löpande.

Vi ställer alltid höga krav gällande vår hygien i restaurangen och har noggranna rutiner kring detta. Det vi gör nu är att vi har vidtagit extra försiktighetsåtgärder som att vi har skärpt och utökat våra rengöringsrutiner ytterligare.

Vi har infört en tydlig policy och tydliga riktlinjer som gäller alla våra restauranger och medarbetare för att undvika smittspridning. Vi uppdaterar alla löpande med ny information som kommer från Folkhälsomyndigheten. Policyn gäller hantering av personal som rest i högriskdrabbade länder, känner sig sjuka, och hygienen på våra restauranger.

Alla våra restauranger i Sverige har mat för avhämtning, beställer du via vår egen app. Merparten av våra restauranger erbjuder också hemkörning via utkörningspartners, dessa har mycket tydliga rutiner för att minimera smittspridning. Flera av dem erbjuder också ett val för “no-contact-delivery”, det vill säga beställningen lämnas vid kundens dörr/entré.

För närvarande håller Pizza Huts restauranger öppet som vanligt.
Om vi får direktiv från myndigheter eller vi måste göra annan bedömning är vi beredda att vidta andra åtgärder.


Läs mer hos Folkhälsomyndigheten